Pages

Monday, November 1, 2010

FALSAFAH KEHIDUPAN
Orang yang tidak menganggap dirinya bahagia adalahorang yang tidak akan hidup dengan bahagia.

Orang berjaya tidak pernah putus asa. Sebaliknya orangyang mudah putus asa ialah orang yang tidak akanberjaya.

Apabila kamu bercakap, percakapan kamu adalah patutdiluahkan jika ia difikirkan lebih bernilai daripadatidak bercakap langsung.

Tiga orang pandang ke luar tingkap, seorang melihattanah, seorang melihat pokok, seorang melihat awan.Ini kerana setiap manusia mempunyai persepsi yangberbeza. Lantaran itu, jangan berasa marah jika oranglain berbeza pendapat dengan kita.

Cerek yang kecil adalah lebih mudah panas. Orang yangberhati kecil mudah berasa marah.

Orang yang tidak dapat mengawal emosi sendiri adalahorang yang tidak dianggap merdeka.

Tali gitar yang diikat terlalu ketat akan senangputus. Manakala tali yang diikat terlalu longgar tidakakan mengeluarkan bunyi yang merdu. Oleh itu, hiduplahdalam kesederhanaan.

Kemarahan biasanya bermula daripada fikiran yang tidakbijak dan diakhiri dengan kekesalan.

Kesedihan yang dialami akan menjadi pudar selepassuatu jangkamasa berlalu.

Melakukan kesilapan adalah suatu perkara yang biasa.Sedia memaafkan kesilapan adalah perkara yang luarbiasa.

Manusia biasanya hidup tidak melebihi 100 tahun,tetapi kerisauan yang dialami lebih daripada 1000tahun.

Sukailah dengan apa yang perlu anda buat, jangan buatapa sahaja yang anda suka.

Belajar daripada kesilapan yang orang lain lakukanakan mengurangkan kesilapan yang mungkin kita lakukan.

Wang adalah alat yang kita gunakan dan bukan alat yangmempergunakan kita.

Tiada orang yang boleh merisaukan kamu melainkanfikiran kamu sendiri.

Manusia selalu mengharapkan kegembiraan daripada oranglain, tetapi jarang memberi kegembiraan kepada oranglain secara sukarela.

Kesedihan dan kegembiran adalah di tangan sendiri danbukannya di tangan orang lain.

Musuh yang paling hebat di dunia ini ialah diri kitasendiri.

Orang yang paling bodoh ialah orang yang selalu risauatau marah kerana kesilapan orang lain.

Masa yang kita gunakan untuk mecari kesilapan oranglain biasanya adalah lebih banyak daripada masa yangkita gunakan untuk memperbaiki kesilapan sendiri.

Hati fikir perkara baik, mulut cakap perkara baik,badan lakukan perkara baik.

Semua manusia mempunyai satu mulut dan sepasangtelinga, maka kurangkan bercakap dan lebihkanmendengar.

Apabila anda menuding jari terhadap kesilapan oranglain, sebenarnya 3 jari anda telah menuding kepadadiri anda sendiri.

Insan yang berilmu akan menganggap dirinya kurangilmu, manakala orang bodoh akan menganggap dirinyaorang yang sangat pandai.

Hadiah yang paling berharga buat teman ialahbertimbang rasa dan sedia memaafkan kesilapannya.

Bersikap baik terhadap insan yang jahat adalah carayang lebih baik daripada bersikap buruk terhadapmereka.

Dalam hidup ini, sebarang keadaan yang kita temuiadalah kurang penting, yang paling penting ialah arahyang kita tujui.

Orang biasa akan marah apabila dikritik oleh oranglain, manakala orang yang mulia ialah mereka yangmemperbaiki diri daripada kritikan orang lain keranamusuh biasanya akan memberitahu kesilapan yang andabuat tanpa disedari.

Orang yang berfikiran positif akan melihat peluangdalam semua keadaan. Manakala orang yang berfikirannegatif akan berasa risau dalam segala keadaan yangbaik.

Kita perlu menghembus nafas dahulu sebelum menerimaudara yang segar. Kita perlu berusahabersungguh-sungguh sebelum menempuh sesuatu kejayaan.

Bagi manusia yang tidak mengenali erti hidup, makahidup adalah satu hukuman baginya.

Kadangkalanya, sesuatu masalah yang rumit dapatdiselesaikan dengan menggunakan kaedah yang palingmudah.

Padi yang semakin berisi akan semakin menunduk,manusia yang berhemah tinggi ialah orang yang sentiasamerendahkan diri.

Hayatilah kehidupan anda, janganlah dibandingkandengan orang lain.

Kebencian tidak dapat di atasi dengan kebencian,tetapi hanya dapat di atasi dengan kasih sayang.

Jangan berputus asa apabila menghadapi kesusahankerana titisan hujan yang jernih juga berasal daripadaawan yang gelap.

Masa yang diberi kepada kita dikurniakan sesaat demisesaat, maka kita perlu menggunakannya sesaat demisesaat.

Orang yang kaya bukanlah orang yang mempunyai banyakharta, tetapi orang yang berasa cukup dengan apa yangdia ada dan tidak memerlukan lebih daripada itu.

Orang yang miskin bukanlah orang yang tidak berhartatetapi adalah orang yang sentiasa merasa tidak cukupdengan apa yang dimiliki.

Orang yang boleh diyakini adalah mereka yang mempunyaikeyakinan diri. Orang yang dapat menegur orang lainadalah orang yang sedia menerima teguran orang lain.

Orang yang cemerlang bukanlah kerana dia tidak pernahmengalami kegagalan tetapi disebabkan dia dapatberdiri lebih teguh selepas kegagalan.

Orang yang cantik tetapi tidak berakhlak bagaikanbunga yang berwarna tetapi berbau busuk.

Manusia yang dihormati ialah orang yang sentiasamenghormati orang lain.*Tiada hakcipta terpelihara. Harap dapatdisampai-sampaikan kepada yg lain. ;-)


0 comments:

Post a Comment